Leren voor het leven

Op de A.Bosschool willen wij onze kinderen elke dag verbazen. Prikkelen om nieuwe dingen te leren. Door samen met de leerling leerdoelen op te stellen, worden ze extra enthousiast en krijgen ze de drive om zaken te ontdekken. We willen het beste uit elke leerling halen. Maar we weten ook dat ieder kind anders is. Iedereen is speciaal. Vandaar dat we voor elke leerling een persoonlijk plan van aanpak maken. Aangepast op zijn behoefte en vanuit persoonlijke leerdoelen. Door samen te onderzoeken en te ontdekken leren ze samenwerken. En interesse te tonen in elkaar. Van en met elkaar leren. Dat is waar het op een school om draait.
Kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontdekken. Ze leren hun sterke kanten kennen en komen erachter waarin zij kunnen groeien. Zo groeien zij op tot tieners die klaar zijn voor het voortgezet onderwijs.

Persoonlijk meesterschap is hierin belangrijk. Wij leren onze kinderen om: