Kanjertraining


In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. Deze methodiek op sociaal- emotioneel gebied, richt zich op het vergroten van sociale vaardigheden en oplossend vermogen van kinderen. Alle leerkrachten van onze school zijn gecertificeerd om deze training te geven en volgen regelmatig nascholing op dit gebied.
Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Daarnaast krijgen kinderen handreikingen om op een goede manier om te gaan met de straatcultuur.
 
Meer informatie over de kanjertraining vindt u op 
www.kanjertraining.nl. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht.