Leerlingenraad
 

Wat is een leerlingenraad?

De stem van een leerling is belangrijk, logisch toch!

Daarom hebben we de leerlingenraad. De leerlingenraad is een groep kinderen die enthousiast meedenkt en meepraat over schoolactiviteiten. Ook kan de leerlingenraad ideeën inbrengen die dan besproken worden binnen het team.

Vanaf groep 4 is er van elke groep een leerling lid van de leerlingenraad, dat zijn voor onze school dus 5 kinderen. Onze leerlingenraad overlegt 4 tot 6 keer per jaar onder schooltijd en daarbij is ook altijd een teamlid aanwezig.

Wat er dan besproken wordt?

Soms hebben kinderen het in de groep gehad over onderwerpen die daarna in de leerlingenraad besproken worden. Of er komt een brievenbus in de klas waar ieder kind vragen of ideeën in kan stoppen. Ook kan het zijn dat er ideeën of vragen komen uit een klassenvergadering. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. Soms worden er ook dingen besproken waarbij wij de mening van onze kinderen belangrijk vinden.

Wat ze daarvan leren?

Ze leren om zich betrokken en verantwoordelijk te voelen voor onze school. Ze leren hoe ze op een democratische manier mee kunnen denken over wat er op onze school gebeurt. Want school is tenslotte een maatschappij in het klein!

Wie zijn dit jaar lid van de leerlingenraad?

Groep 4: Elin 

Groep 5: Anne 

Groep 6: Sven 

Groep 7: Nilan 

Groep 8: Esmee 

Teamlid: juf Marjanne